Truyện Xuyên Nhanh

16 chương

13 chương

53 chương

59 chương

162 chương

35 chương

133 chương

71 chương

237 chương

204 chương

185 chương

97 chương

123 chương

294 chương

58 chương

244 chương

25 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.