Truyện Xuyên Nhanh

218 chương

42 chương

156 chương

185 chương

92 chương

123 chương

289 chương

52 chương

244 chương

25 chương

126 chương

43 chương

100 chương

85 chương

55 chương

200 chương

198 chương

44 chương

415 chương

21 chương

288 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.