Truyện Xuyên Không

37 chương

376 chương

74 chương

18 chương

9 chương

10 chương

18 chương

65 chương

77 chương

5 chương

24 chương

22 chương

22 chương

80 chương

63 chương

154 chương

15 chương

107 chương

3 chương

14 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.