Truyện Võng Du

51 chương

144 chương

27 chương

22 chương

727 chương

27 chương

19 chương

9 chương

59 chương

52 chương

47 chương

43 chương

143 chương

108 chương

297 chương

297 chương

297 chương

297 chương

562 chương

290 chương

191 chương

33 chương

37 chương

68 chương
Là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tượng, lấy bối cảnh thường là các game online trên mạng với công nghệ cao, hình ảnh chất lượng cao, kỹ xảo đồ sộ, mức chân thật cao, kỳ ảo, và tác giả của thể loại này thường rất giàu trí tưởng tượng :))