Truyện Trọng Sinh

48 chương

94 chương

54 chương

103 chương

17 chương

104 chương

232 chương

35 chương

30 chương

178 chương

265 chương

108 chương

50 chương

52 chương

19 chương

31 chương

64 chương

14 chương

28 chương

8 chương

24 chương

52 chương

5 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.