Truyện Trọng Sinh

103 chương

155 chương

207 chương

35 chương

29 chương

26 chương

55 chương

39 chương

59 chương

119 chương

634 chương

93 chương

100 chương

95 chương

10 chương

60 chương

70 chương

110 chương

24 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.