Truyện Trọng Sinh

122 chương

90 chương

219 chương

185 chương

92 chương

130 chương

64 chương

95 chương

102 chương

6 chương

289 chương

552 chương

149 chương

57 chương

92 chương

157 chương

49 chương

135 chương

8 chương

62 chương

57 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.