Truyện Trọng Sinh

21 chương

8 chương

23 chương

59 chương

25 chương

67 chương

42 chương

72 chương

98 chương

99 chương

40 chương

66 chương

92 chương

14 chương

57 chương

43 chương

83 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.