Truyện Trọng Sinh

81 chương

23 chương

59 chương

110 chương

49 chương

93 chương

33 chương

3 chương

3 chương

111 chương

119 chương

50 chương

13 chương

86 chương

75 chương

142 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.