Trọng Sinh hoàn (full)

57 chương

65 chương

130 chương

79 chương

119 chương

57 chương

59 chương

25 chương

42 chương

99 chương

98 chương

57 chương

43 chương

83 chương

90 chương

122 chương

713 chương

219 chương

185 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.