Truyện Trọng Sinh

39 chương

8 chương

14 chương

66 chương

65 chương

24 chương

18 chương

79 chương

64 chương

119 chương

10 chương

12 chương

45 chương

67 chương

38 chương

36 chương

80 chương

57 chương

82 chương

19 chương

8 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.