Truyện Trọng Sinh

25 chương

62 chương

42 chương

42 chương

69 chương

98 chương

99 chương

36 chương

54 chương

88 chương

14 chương

57 chương

43 chương

83 chương

17 chương

26 chương

122 chương

90 chương

235 chương

219 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.