Truyện Ngược

56 chương

45 chương

53 chương

22 chương

33 chương

29 chương

21 chương

43 chương

77 chương

74 chương

82 chương

25 chương

57 chương

45 chương

106 chương

70 chương

136 chương

84 chương

12 chương

89 chương

83 chương

178 chương
Truyện ngược là thể loại truyện có những tình tiết khiến người xem xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.